Bro over Aubach, nær Schwerin

Bro over Aubach, nær Schwerin
Bro over Aubach, nær Schwerin
Beskrivelse:Nybygg for „riksvei“ B106 over en elvdal som en
spennbetong bro på pålefundamentering
Byggeperiode:2005 – 2008
Oppgave:
  • statikk beregningen og arbeidstegninger for
    fullstendig konstruksjonen

Byggherre:
Forbundsrepubliken Tyskland
Direktorat Vegwesen Schwerin

Oppdragsgiver / generalentreprenøren: Groth & Co. Rostock

Top WordPress-informasjonskapselvarsel fra Real Cookie Banner