personvernerklæring

I Europa vil et nytt personvernregelverk, General Data Protection Regulation (GDPR), tre i kraft 25. mai 2018. Dette regelverket vil sammen med ny norsk personopplysningslov tre i kraft i Norge tidligst 1. juli 2018. Det betyr at noen av de nye rettighetene som GDPR gir deg, og som er omtalt her, trer i kraft litt senere i Norge enn ellers i Europa.

I Guericke Engineering AS tar vi sikkerheten til dine personopplysninger på alvor, som betyr at det skal være sikkert for deg å benytte deg av de tjenestene vi tilbyr. Som et internasjonalt ingeniørgruppe har vi taushetsplikt og vil behandle dine personopplysninger etter gjeldende personvernlovgivning.

Top WordPress-informasjonskapselvarsel fra Real Cookie Banner