Bismarck Monument, Hamburg

Bismarck Denkmal, Hamburg
Fasade
Beskrivelse:Stabilitet uttalelse
Byggeperiode:2018 – 2019
Oppgave:
  • vurdering av total sikkerhet med hensyn til tilbøyelighet
  • statiske vurderingssprekk i støttevalget
  • statisk vurdering av stabilitetskuppel med hensyn til skade i tilstøtende hvelv
  • forslag til oppryddingstiltak sprekker
  • forslag til sikring av kuppel

LES MER