St. Georg, Berlin-Pankow

St. Georg, Berlin-Pankow
St. Georg, Berlin-Pankow
Beskrivelse:Rehabilitering og reparasjon
Byggeperiode:2015

Prosjektering
Den katolske kirken St. George ble bygget tidlig på 1900-tallet i den gotiske revivalstilen.
Kirkens hvelv har lidd betydelig krigsskade, men har blitt bevart. En akutt ny skade krevde en stabilitetsvurdering og et rehabiliteringskonsept.
I tillegg til restaureringen av hvelvet. Guericke Ingenieurgesellschaft og overvåke reparasjon av takkonstruksjonen samt sikring av en kjeller under kirkeområdet.

Top WordPress-informasjonskapselvarsel fra Real Cookie Banner