Prühstraße 1 – 11, Berlin-Mariendorf

Prühstraße 1 - 11, Berlin Mariendorf
Prühstraße 1 – 11, Berlin-Mariendorf
Beskrivelse:Nybygg av en omsorgsbolig
(44 leiligheter, en kommersiell enhet og
fellesarealer)
Byggeperiode:2019 – hittil
Oppgave:
  • statikk beregningen og arbeidstegninger for
    fullstendig konstruksjonen
  • arbeider i BIM-konseptet